Figyelem! Küldöttgyűlés meghívó (2024. július 15.)

MEGHÍVÓ

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (2600 Vác, Sas utca 1.) Igazgatósága a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 16.§ (1) és a 21.§ (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében a Lakásszövetkezet éves rendes küldöttgyűlését összehívja.

Az Igazgatóság tisztelettel meghívja önt a küldöttgyűlésre.

A küldöttgyűlés helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. 47-es terem

A küldöttgyűlés időpontja: 2024. év július hó 15. (hétfő) nap, 17:00 óra.

A küldöttgyűlés napirendje:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők, megválasztása és napirend elfogadása.
  2. Elnöki tájékoztató
  3. Felügyelő Bizottsági tag választása (titkos szavazás)
  4. Fenntartási díj és díjfizetők körének megállapítása
  5. Kötetlen beszélgetés

Tájékoztató

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően határozhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatólagos küldöttgyűlés).

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet, a határozatképesség szempontjából azonban csak a küldöttek vehetők figyelembe. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható.

Vác, 2024. év június hó 24. nap Az Igazgatóság nevében:

Debreczeni János elnök,
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2024. 07. 15-ei küldöttgyűlésének határozati javaslatai:

1/2024.07.15-KGY sz. határozat javaslat: A felügyelőbízottsági tagok választásánál a szavazólapra a megjelent jelöltek nevei kerüljenek fel.

2/2024.07.15-KGY sz. határozat javaslat: A küldöttgyűlés figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:26.§-ara, időközi választáson az Alapszabály szerint 1 fő Felügyelő Bízottsági tagot választ. Megbízatása lejárata: 2027.05.31.

3/2024.07.15-KGY sz. határozat javaslat: Az inflációra való tekintettel a küldöttgyűlés az üzemeltetési és felújítási díj összegét az ott írtakhoz képest 25%-kal megemeli a „Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolója 2022. évről és 2023. évi költségterve 4.21. és 4.22. pont alatt szereplő és a 2/2023.06.14-KGYsz. küldöttgyűlési határozattal elfogatott összeghez képest, 2024. xx hótól. Az üzemeltetési díj a 4.21 pont alatti táblázatban szereplő összeg 1,25-szöröse, a felújítási díj a 4.22 pont alatti táblázatban szereplő összeg 1,25- szöröse.

4/2024.07.15-KGY sz. határozat javaslat: A felújítási alap mértéke egységesen 75 Ft/m2 legyen,

5/2024.07.15-KGY sz. határozat javaslat: A nem lakás céljára szolgáló, épületen belüli önálló albetéteknél a fenntartási díj (üzemeltetés, felújítás) mértéke megegyezik az adott részközgyűlésben a 3/2024.0x.xx-KGY sz. határozat és 4/2024.0x.xx-KGY sz. határozatban megállapított díj összegével, kivéve a gépkocsitároló helyiségeket, amelyeknél a díj a 75 Ft/ m2 felújítási díj.

Közösségi média