Lehet-e kutyát tartani a szomszédok hozzájárulása nélkül?

Ebtartási Jogszabályok:

  1. 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
  2. 27/2012. (Vi. 15.) Önkorm. rend. a tiltott közösségellenes magatartásokról

9. §

(8) A többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb tartható.

(10) Az eb tulajdonosa a megengedett tartás, ill. hozzájárulás esetén is köteles ebét úgy tartani,

hogy:

b) a házban vagy annak közvetlen szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja;

Amennyiben a panaszolt lakásban egy ebet tartanak, úgy az ellen kifogást emelni a szomszédok részéről érdemben nem lehet.

Kifogásolni lehet, ha

  1. az eb tartási körülményei nem felelnek meg a fenti rendeletekben ill. az állatvédelmi törvényben foglaltaknak (pl. egész nap bezárva magára hagyott eb keservesen vonyít);
  2. az eb a szomszédok nyugalmát zavarja (büdös, ugat stb.)

Ha az eb a szomszédok nyugalmát zavarja, akkor birokvédelmi eljárást kell kérni a területileg illetékes jegyzőnél, arra hivatkozva, hogy birtoklásában zavarják.

A birtokvédelemről itt olvashat bővebben.

Célszerű mindenekelőtt a kutya gazdájával szép szóval megbeszélni a problémát, már csak azért is, mert a közigazgatási eljárásnak csak akkor van helye, ha előzőleg a birtokos a maga részéről mindent megtett a probléma békés rendezésére. Ha mégis eljárás indítására kerül sor, akkor azt annak kell kérni, akit a birtoklásában zavarnak, tehát a háborgatott lakáshasználónak, nem pedig a lakásszövetkezetnek vagy társasházi képviselőnek, hiszen nem ő a birtokos, így érdemben intézkedni nem tud.

Közösségi média