Mi az a közös vízdíj?

A bekötési vízmérők elszámolását sokan nem értik. Gyakran teszik fel a kérdést, hogy miért kell vízdíjat fizetni a fenntartási díj részeként, ha egyszer a lépcsőházban mindenkinek van vízórája?

A magyarázat egyszerű: mert a vízmű így kívánja! A vízmű szolgáltatási szerződése szerint az elszámolás alapja a bekötési vízmérő (főmérő). Az vízóra ami a lakásban van csak egy kiegészítő, a költségek szétosztását segítő eszköz, hivatalosan úgynevezett mellékvízmérő.

A lakásban lévő vízóra csak egy mellékmérő

A bekötési vízmérő az egész ház összes vízfogyasztását méri. A mellékvízmérők az egyes lakásokét külön. A vízmű mellékvízmérők alapján vízszámlát állít ki az egyes lakók részére, de a számlázásnál a főmérőn mért fogyasztásból indul ki. A főmérőn mért összes fogyasztásból levonja az egyes lakások mellékvízmérőin mért fogyasztásokat, amiket a lakástulajdonosoknak kiszámláz.

Csakhogy az egyes lakások vízórái együtt soha nem mutatnak annyit, mint a főmérő. Általában a mellékvízmérők levonása után marad még elszámolatlan vízfogyasztás, amit ki kell fizetni. A törvény szerint a vízmű ezt a lakásszövetkezetnek illetve társasháznak számlázza ki.

A fogyasztók egy része nem veszi tudomásul, hogy lehet különbség a főmérő és a mellékmérők által mért mennyiség között. Úgy gondolják, ők kifizették a mellékmérőn elfogyasztott vízmennyiség ellenértékét, s azon felül nem hajlandóak fizetni.

Miért van eltérés a főmérő és a mellékmérők között?

Ha a csővezetékeken valahol szivárog a víz, vagy valaki kertet locsol, vagy netán lopj a vizet.

Az is lehet, hogy valakinek nincs érvényes hitelesítésű vízórája. Ha a vízóra hitelessége lejár, vagy a lakó nem olvassa le a vízórát, vagy nem fizeti rendesen a vízdíjat, akkor a mellékvízmérő-szerződését a vízmű felmondja. Részére a számlázást beszünteti, és a mellékvízmérőjén mért fogyasztást a továbbiakban nem vonja le a főmérő számlájából. Szerencsés esetben a lakásszövetkezet vagy társasházat értesíti a vízmű a mellékvízmérő-szerződés felmondásáról. Az adott lakás tulajdonosának ilyenkor általában valamilyen vízdíjátalányt kell fizetnie a lakásszövetkezet vagy a társasház felé, ezt mindenhol a helyi szabályzat határozza meg.

Tudomásul kell venni, hogy méréstechnikai okokból mindig van eltérés a főmérő és az almérők között. Az egyszerűen technikai képtelenség, hogy a főmérő ugyanannyi vízfogyasztást mutasson, mint amennyit a mellékvízmérők összesen.

Ki fizeti a különbséget?

A különbözetet a vízmű a lakásszövetkezet vagy társasház részére számlázza ki a törvény szerint. Tehát – a vízdíjátalányosok fogyasztást kivéve – a lakóközösség fizeti meg a maradék vizet a fenntartási díjban (ill. társasházaknál a közös költségben).

Elméletben az lenne várható, hogy a főmérőn keletkező maradék kicsiny, hol pozitív, hol negatív, de semmi esetre sem jelentős. Kivétel persze a csőtörés, a vízlopás és az egyéb ármányokat, amikor meg rendjén van, ha a vízmű kiszámlázza az elfolyt vizet, még ha nem is esik jól.

(Megjegyzés: aki lopja a vizet, trükközget a vízórával az végül a szomszédját lopja meg, mert a vízmű így is, úgy is kifizetteti a lakókkal vizet.)

A gond az, hogy dolog mégsem ilyen egyszerű. Általános tapasztalat, hogy a bekötési vízmérőkön tetemes maradék jelentkezik, néha elképesztő mértékű az eltérés, miközben teljesen nyilvánvalóan senki nem lopja a vizet, nincs csőtörés, működnek a hiteles vízórák a lakásokban, és mindenki rendesen le is olvassa őket.

Gyakori, hogy a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek látszólag rejtélyes okból tetemes összegű vízdíjszámlákat kell kifizetniük. Aztán amikor ez jelentkezik a fenntartási díjban (ill. közös költségben), akkor jön a lakók hőbörgése, sokszor nem alaptalanul.

A lakásszövetkezetek és társasházak érdekvédelmi szervezetei ezért évek óta küzdenek egy olyan törvénymódosításért, amelynek célja, hogy a vízművek csak a mellékvízmérők alapján számlázzanak, ha minden lakásban van vízóra (kivéve persze a csőtérést és egyéb rendkívüli eseteket).

A víziközmű-szolgáltatók persze minden érdekérvényesítő képességüket latba vetve igyekeznek ezt megakadályozni, ami szinté érthető, hiszen az esetek egy részében a „maradék víz” oka ténylegesen felróható a lakóknak, mert például nem olvassák le rendesen a vízórát, rosszak a vízórák, sok a vízlopás, jogosulatlan vételezés, vagy a karbantartási hiányosságok miatt mindenhol csurog-csöpög a víz.

Gyakori, hogy rossz a vécétartály szelepe, és lassan, de folyamatosan csordogál a víz a fajanszban. Annyira lassan, hogy a lakó vízórája meg se moccan, így őt nem érdekli. Ám amikor néhány ilyen van a házban, a főmérő már mutatni fogja a folyamatos csordogálást, ami két hónap alatt több tíz köbméter eltérést is okozhat.

Szóval a lakóknak is lehet sara, a vízművek ellenállása sem ok nélküli.

Közösségi média