Küldöttgyűlés meghívó (2024. május 22.)

MEGHÍVÓ

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet [2600 Vác, Sas utca 1.] Igazgatósága a Lakásszövetkezetekről szóló
2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 16.§ (1) és a 21.§ (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében
a Lakásszövetkezet éves rendes küldöttgyűlését összehívja.

Az Igazgatóság tisztelettel meghívja önt a küldöttgyűlésre.

A küldöttgyűlés helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. 47-es terem
A küldöttgyűlés időpontja: 2024. év május hó 22. (szerda) nap, 17:00 óra
A küldöttgyűlés napirendje:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása és napirend elfogadása.
2. Elnöki tájékoztató
3. Felügyelő Bizottsági tag választása (titkos szavazás)
4. Fenntartási díj és díjfizetők körének megállapítása
5. Kötetlen beszélgetés

Tájékoztató

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően
ha tározhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi
időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatólagos küldöttgyűlés).

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet, a határozatképesség szempontjából azonban csak a küldöttek vehetők figyelembe. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható.

Vác, 2024. év május hó 7. nap
Az Igazgatóság nevében:

Debreczeni János, az Igazgatóság elnöke

Közösségi média