Ajánlattételi felhívás Vác, Kárász utca 1 és 15. sz. alatti lépcsőházajtó kivitelezésére

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (2600 Vác, Sas utca 1) árajánlatot kér Öntől a Vác, Kárász utca 1 és 15 sz. alatti hat lakásos lakóépülete lépcsőházi bejárati ajtójára, az alábbiak szerint:

I. Az ajánlatkérő:

 • neve:                     Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
 • címe:                     2600 Vác, Sas utca 1.
 • telefon:                 +36 27 302-558
 • e-mail:                   info@lakasszovetkezet.info
 • honlap:                 http://lakasszovetkezet.info
 • kapcsolattartó:       Sümegi András, elnök

Az Ajánlatkérő saját nevében jár el. Az eljárás a Ptk. 6:74.§- szerinti „Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban” (több személyre kiterjedő ajánlattételi felhívás, nem közbeszerzési eljárás.

II. Az ajánlat tárgya:

Vác, Kárász utca 1. illetve 15. sz. alatti szövetkezeti lakóház műanyag lépcsőház bejárati ajtajának kivitelezése.

III. Az ajánlattétel:

A jelenlegi állapotról készült fényképeket és az ajánlat tárgyát képező ajtó tájékoztató méreteit jelen levél melléklete tartalmazza. Ajánlatot tenni cégszerűen aláírt és e-mailben megküldött, részletes költségvetést tartalmazó árajánlattal lehet, 2023. április 30-ig.

Az ajánlatoknak érvényben kell maradniuk az ajánlattételi határidőt követő 90 napban. 

Tájékoztató és helyszíni bejárás előzetesen egyeztetett időpontban a lakásszövetkezet megbízottja kíséretében lehetséges.

IV. Eredményhirdetés

Az árajánlatok közül a nyertest a részközgyűlés írásbeli szavazás útján választja ki, 2021. február 10-ét követően. Az odaítélés kritériuma a legalacsonyabb ár, illetve adott esetben az eltérések megvizsgálása után a legjobb ár érték arány (amely a minőség és ár kombinációja). Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel köthet szerződést. A kiválasztott vállalkozóval a lakásszövetkezet szerződést köt.

V. Teljesítés

A teljesítés időtartama a szerződés aláírásától számított fél év. Az elkészült munkáról a vállalkozó kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat állít ki, amelyhez csatolja a kivitelezéshez felhasznált anyagok és technológiák teljesítménynyilatkozattal, vagy nyilatkozik arról, hogy ezek az ÉMI által kiadott érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek. A munka átvételét követően a vállalkozó egy összegű számlát állít ki, amelynek kifizetését a lakásszövetkezet 15 napon belül banki átutalással teljesíti.

VI. Szavatosság

Vállalkozó a kivitelezett nyílászáróra a 181/2003 (XI.5.) Kormányrendelet szerint kötelezően előírt 3 (három) év jótállást és a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatosságot vállal.

Tisztelt Vállalkozó!

Kérjük, hogy ajánlatát a fentiek szerint készítse el, és e-mailben a lakásszövetkezet részére küldje meg. A részközgyűlés döntéséről e-mailben értesítjük.

Fáradozását köszönjük, és sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel:

Sümegi András
ügyvezető s.k.
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

Mellékletek:

A jelenlegi állapot:

Műszaki tartalom, a kért ajtó méretei

 • befelé nyíló, középenfelnyíló, balos üvegezett bejárati ajtó;
 • Szélesség: 1340 mm Magasság: 2100 mm
 • Uw: 1.24 W/(m2*K)
 • profil: 5 kamrás, gumi tömítéses
 • tok és szárny mindkét oldalon színes (aranytölgy)
 • üveg: (1A, 1B, 2A mező): két rétegű, Ar töltés nem szükséges
 • kilincs: bronz
 • zár: lehetőség szerint síkmágnes, esetleg elektromos zár („berregős”)

Közösségi média