A gáztűzhelyek cseréjéről

A gázkészülék nem tervköteles cseréjét a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6.§ -a szabályozza. Eszerint:

(2) Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó  minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.  

A jogosultsággal rendelkező gázszerelők listája elérhető az MVM honlapján. Az engedéllyel rendelkező szakemberek nem csak a munka elvégzését vállalják, hanem ők végzik a gázszolgáltató nevében a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését is. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 89. § szerint:

(3)  Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

A kivitelezésről a szakember jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt nem helyettesíti a társasházi közös képviselő, vagy lakásszövetkezeti elnök nyilatkozata. A lakásszövetkezet csak akkor tud bármiféle, a szolgáltató átlal esetlegesen kért dokumentumot aláírni, ha a fogyasztó bemutatja a lakásszövetkezet részére az alábbi dokumentumokat:

  1. A gázkészülék számlája, és típusengedélye,
  2. A kivitelező jogosultságát igazoló engedély másolata, és a megrendelőlap,
  3. EPH jegyzőkönyv,
  4. A nyomáspróba pumpa kalibrációs jegyzőkönyve,
  5. A szerelői nyilatkozat a kivitelezésről.

Amennyiben a készülék nem rendelkezik típusengedéllyel, és/vagy annak beüzemelését nem jogosult szerelő végezte, úgy az az épület gázhálózatában nem üzemeltethető. Továbbá – bár az EPH vizsgálat nem kötelező, ha a csere nem engedélyköteles – a villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázkészülékek felszerelése csak ott engedélyezett, ahol a gázvezeték hálózat be van kötve az épület/helyiség egyen-potenciálra hozó hálózatába.

Közösségi média