Küldöttgyűlési határozatok, folytatólagos küldöttgyűlés meghívó

A 2022. május 31-én tartott küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
1/2022.05.31-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2021. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 289.903 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 26.919 ezer Ft alaptevékenység + vállalkozási eredményt eredménytartalékba teszi.

2/2022.05.31-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2022. évi költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 59.753 ezer forint főösszegben, felújításra 39.680 ezer forint főösszegben határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a beterjesztésben foglaltak szerint.

Figyelem! Ez a határozat jelentős mértékű fennatartásidíj-emelést jelent. Az emelés mértékét a Beszámoló és költségterv 2021/2022 36. oldalán lévő táblázatot találja. A táblázatot annyival kell kiegészíteni, hogy a Deákvári főút 27-33. sz. 2-es részközgyűlés esetében az egyes lakásoknál a díjemelés mértéke a lakásban lévő költségosztók darabszámától függ, így a táblázat írt értéktől kis mértékben eltérhet.

3/2022.05.31-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a rezsicsökkentésből származó megtakarítás felhasználásáról akként rendelkezik, hogy a részközgyűlések tényleges költségei, a tény-leges előírások és befizetések figyelembevételével jelentkező valós megtakarítást a tartalékalapba helyezi.

4/2022.05.31-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A lakásszövetkezet elnökének munkabérét a küldöttgyűlés bruttó havi 750 ezer forintban, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó havi 50 ezer forintban állapítja meg.

5/2021.06.11-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:26.§-ára, 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ. Megbízatásuknak lejárata: 2027.05.31.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

elnök:     

  • Patai Miklósné

tagok:

  • Ecsedi Katalin
  • Gazsi Babett

6/2021.06.11-KGY számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343.§-ára – 5 tagú Igazgatóságot és Elnököt választ. Megbízatásuknak lejárata: 2027.05.31.

Az Igazgatóság tagjai:

  • Tarcza Dóra
  • Gönczöl János
  • Debreczeni János
  • Gyócsi Viktor

Elnököt a küldöttgyűlés nem választott, ezért az egybegyűltek megszavazták a következő határozatot:

7/2021.06.11-KGY számú küldöttgyűlési határozat: 2022. június 14-én (kedden) folytatólagos küldöttgyűlést tartanak, a korábbi meghívó szerint, ugyanazon a helyszínen és időben (Madách Imre Művelődési Központ 8-as számú terem, 17:00 óra.

Közösségi média