Lomtalanítás

Az idei házhoz menő lomtalanítás szervezése térségünkben február 8-án megkezdődött. A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal 2 m³ lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. Vác területére vonatkozóan a lomtalanítási igények leadása március 12-ig lehetséges. A lomtalanítás várható ideje március 22. és május 1. között lesz.

Vácon 2020. november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el. A közszolgáltatás keretein belül a lakosságnak
lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m³ hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A lomtalanítás megrendelése:

A lomtalanítást a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. honlapján lehet online megrendelni, vagy papíron a letöltött és kinyomtatott nyomtatványon, amit a cég ügyfélszolgálatán kell leadni. A kapcsolattartáshoz e-mail cím, telefonszám megadása szükséges. A megrendelésben meg kell adni a lom becsült mennyiségét és jellegét is.

A megrendeléskor meg kell adni a felhasználóazonosítót, ami a szemétdíj számláján található. Kizárólag olyan személy illetve társasház igényelhet lomtalanítást, akinek nincs díjhátraléka.

 • Azokban a társasházakban ahol mindenki egyénileg fizeti a szemétdíjat, és nem a közös költségben fizetik, a megrendelés egyénileg történik. Mindenki maga rendelheti meg a szolgáltatást, a saját felhasználóazonosítójával. A társasházi közös képviselet, illetve a lakásszövetkezet csak tájékoztatást ad a lakástulajdonosoknak a lomtalanítás rendjéről, és lehetőségérő. Ebben az esetben a társasház nem kap számlát, nincs felhasználóazonosítója, így a szolgáltatás megrendelésére sincs a közös képviseletnek illetve lakásszövetkezetnek lehetősége.
 • Ahol a közös költségben fizetik a hulladékszállítás díját ott csak a társasház közös képviselője tudja bejelenteni az igényt. Ebben az esetben csak akkor rendelhetik meg a szolgáltatást, ha a társasháznak nincs díjhátraléka. Hátralék esetén csak a közös képviselő tud intézkedni. Több lakás (max.10 lakás) esetén jelentkezése esetén tömörítős gyűjtőautó megy ki a címre egy előre leegyeztetett időpontban. Amennyiben több háztartást érint, úgy nagyméretű konténer kerül kihelyezésre szintén egy előre megadott időpontban.

Lomtalanítás folyamata:

 1. Lomtalanítási igény benyújtása.
 2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját.
 3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Figyelem! Max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről, nem ácsorognak ott naphosszat!
 4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a köszszolgáltatónak (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).
 5. A megrendelő lakos aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a Közszolgáltató
részére a lomhulladékokat. A szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak (kivévétel nagydarabos lom, pl. bútor).

Tehát a lomtalanítás lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett időpontban történik. Nincs előre meghirdetett nap! A lomokat szállításra elő kell készíteni, és a hulladékszállítókat készen kell várni.

Mi minősül lomnak?

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a gyűjtőedény (kuka) méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban;
 • egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben;
 • szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű;
 • műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok;
 • gumiabroncsok (háztartásonként max. 4db, és csak személygépkocsi, kerékpár, vagy motorkerékpár gumi; például traktor vagy teherautógumi nem).

A lomtalanítás során nem veszik át a következő hulladékokat:

 • vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási);
 • zöldhulladék;
 • szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék;
 • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor);
 • hungarocell, fáradt olaj, tintapatron;
 • inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap);
 • nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.);
 • elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján).

Fontos szabályok:

 • Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!
 • A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár.
 • A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

Közösségi média