Egyelőre nincs új hír a fűtéskorszerűsítés pályázatról

Június elejére vártuk a híreket pályázat ügyben, de egyelőre még csak a május 13-án kelt hirdetmény olvasható az NFSI honlapján a támogatói döntésekről. A közép-magyarországi régióban egyelőre főleg budapesti, valamint szentendrei, esztergomi, szigetszentmiklósi stb. lakásszövetkezetek és társasházak kaptak támogatást, váci nyertest egyelőre nem hirdettek, holott tudomásunk szerint nemcsak mi, hanem más társasházak is pályáztak.

Örömmel láttuk viszont a nyertesek között az Intercisa Lakásszövetkezetet, a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezetet, az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezetet, az Őrmezői Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezetet, a Kertváros Lakásfenntartó Szövetkezet, az Árpádhídfő I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet, és az Öttorony Lakásfenntartó Szövetkezet is. Ők nem váciak, de van akit ismerünk, és gratulálunk mindenkinek!

Köztudott, hogy a ZFR-TÁV/2019 pályázat kihirdetésekor nagy lendülettel ugrottunk neki a távfűtéses házak fűtéskorszerűsítése pályázásának. A félreértések tisztázása végett fontos tudni, hogy ez a pályázat nem szól csövek cseréjéről (ilyesmire nem is lehet pályázni), ablakcserékről stb. Ez a pályázat az „okos” költségosztás elterjesztéséről szól.

Igaz, hogy kötelező lesz a költségosztó?

Röviden: Nem. Pályázni pedig főleg nem kötelező. Bővebben: igen, de…

Az Európai Parlament és az Európai Tanács által 2012/27/EU (2012.10.25.) számon elfogadott Energiahatékonysági Irányelv (EED) 2012. december 3-tól lépett hatályba.  Az uniós irányelv alapján íródott magyar Energiahatékonysági Törvényt (2015. évi LVII. törvény) az Országgyűlés 2015. május 12-én elfogadta és 2015. június 7-től hatályos. A törvény és a megjelenésével módosult korábbi kormányrendeletek (189/1998 (XI. 23.) és 157/2005 (VIII. 15.)) honlapunkról is letölthető, illetve az EED akár az eredeti helyéről is: http://eur-lex.europa.eu/

Az EED célja, hogy az Európai Unió 2020-ra elérje a korábban célul kitűzött tervét: a megújulóenergia felhasználásának 20%-os növelése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése, 20% energiafelhasználás-csökkentés. E célok eléréséhez a tagállamoknak kötelező nemzeti célkitűzéseket kell vállalniuk a megújulóenergia-felhasználás részarányának növelésére 2020-ig. Az elfogadott uniós irányelvet valamennyi tagállamnak át kellett ültetnie saját jogrendszerébe és meg kellett alkotnia a helyi törvényi szabályozást. De nézzük, hogy mit mond konkrétan az EU irányelv, és a kapcsolódó jogszabályok!

EED 9. cikk(3): „…az olyan többlakásos és több célra használt épületekben, amelyekben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják, egyedi fogyasztásmérőket is fel kell szerelni 2016. december 31-ig, amellyel mérni lehet az egyes egységek saját fűtés/hűtés- vagy melegvíz-fogyasztását, amennyiben ez technikailag megvalósítható és költséghatékony…

Egyes távfűtéses vagy házközponti fűtéses többlakásos épületekben a pontos egyedi hőfogyasztásmérők alkalmazása műszaki szempontból bonyolult és költséges volna, mivel a lakásokban a fűtésre használt melegvíznek több különböző belépési és kilépési pontja is van. […] Az ilyen épületekben az egyedi hőfogyasztást úgy lehet mérni, hogy valamennyi radiátort egyedi fűtési költségosztóval szerelnek fel.

189/1998 (XI. 23.) Korm.rendelet – a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról:

4/A. § Az üzembentartó köteles – ha az költséghatékony és műszakilag kivitelezhető – a fűtés, valamint a meleg víz elszámolására épületrészenként hiteles fogyasztásmérő berendezés vagy költségmegosztó felszereléséről gondoskodni.

157/2005 (VIII.15.) Korm.rendelet – a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról:

17/C. §(1a) A felhasználó köteles gondoskodni a közös használatú épületrészek kivételével az épületrészekben az elfogyasztott távhő, valamint – ha használati melegvíz biztosítására is sor kerül – a használati melegvíz elszámolása érdekében hiteles fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő felszereléséről
a) új csatlakozás esetén, ha az új épületben kerül kialakításra, vagy
b) ha az épületen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős felújítást valósítanak meg.”

A jogszabályokból tehát az derül ki, hogy alapvetően a cél az egyedi mérés, ha ennek megvalósítása gazdaságilag nem ésszerű, akkor a költségosztók felszerelése. Ez nem prompt kötelező, de előbb-utóbb elkerülhetetlen. Tehát vagy megcsináljuk pályázattal, támogatással, vagy saját zsebből fizetjük az egészet.

Most a pályázati támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft (minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a). Az önrész költségeihez igénybevehetőek a GINOP-8.4.1/A-17 vagy VEKOP-5.2.1-17 hitelprogramok is, vagy – mint esetünkben – a Fundamenta.

Hol tartunk?

Áprilisban adtunk be hiánypótlást, és válaszoltunk egy tisztázandó kérdésre. Egy pályázatunk (Deákvári főút) véglegesítve van, feldolgozás alatt áll. Itt a COVID–19 vészhelyzet beállta előtt lebonyolítottuk a szavazást is. A többi távfűtéses épület közül a Sas utca, Radnóti út, Kakukk utca (azonos típusú házak), lényegében kész, de szavazás nem volt. Nekünk kedvező, hogy a pályázat feltételei februárban változtak. Korábban a műszaki dokumentációt legkésőbb a hiánypótlással be kellett adni (annak elkészítése jelentős összegbe kerül, azt ki kellett fizetni, akkor is, ha a pályázat nem nyert). Most viszont elég az után beadni, ha a pályázat elbírálása során pozitív választ kaptunk. A Födváry téri lakótelepen lévő házaink pályázati anyaga is fel van töltve. Ezeknél az egycsöves fűtéseknél a költségvetést még majd pontosítani kell, és itt sem volt szavazás. Mivel a pályázati keret állítólag még távolról sem merült ki, szó volt róla, hogy a vészhelyzet feloldása után esetleg megnyílik a lehetőség, és folytatni lehet a megkezdett pályázatokat. Egyelőre azonban nincs semmi új hír, nyilván mindenki arra vár, hogy mi fog történni a következő hetekben.

Legyünk hát türelemmel!

Közösségi média