Közgyűlések, küldöttgyűlés megtartása, tisztségviselők választása vészhelyzetben

A címbeli kérdsében a jelenleg érvényes szabályozás a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről.

A rendelet teljes szövegét a linkre kattintva lehet elolvasni.

Egyelőre a döntéshozó szervek ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.

A tisztségviselők megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg. A megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

Közösségi média