A váci Ibolya, Rezeda és Rozmaring utcai sorházi lakások jogállása

Többször érkezik a lakásszövetkezethez kérdés, kérés a címbeli ingatlanokkal kapcsolatban. A kérdéseket a lakásszövetkezet szorgalmasan megválaszolja, a kéréseket a pedig rendre visszautasítja, az alább ismertetettek miatt. A téma ismétlődő jellegére való tekintettel célszerűnek tartjuk az alábbiakat közzétenni, hogy előzetesen bárki ismereteket szerezhessen az ügyben.

1) Az Ibolya, Rezeda és Rozmaring utcai lakások tulajdonosai hozzávetőlegesen 1994-ben a lakásszövetkezetből való kiválásukat határozták el. Ezzel kapcsolatban a lakásszövetkezet irattárában semmilyen irat nem lehető fel, csupán egy 1995. évi rendkívüli igazgatósági ülés irataiban található egyetlen mondat, ami arra utal, hogy a kérdést az igazgatóság már 1994-ben tárgyalta. Ugyanakkor egy másik irat szerint 1996-ban, Vass Jenő elnök úr megbízásából eljáró Új Angyal Magánnyomozó Iroda még eljárt a szóban forgó utcákban lakókkal szemben tartozásaik behajtása céljából, tehát ekkor még egyes ott lakókkal szemben a lakásszövetkezet követelést mutatott ki. A következő évektől azonban az utcákban lakók úgy viselkedtek, mint akik a lakásszövetkezetből ténylegesen kiváltak, a szövetkezet életében nem vettek részt, üzemeltetési és fenntartási hozzájárulást nem fizettek.

Részlet az említett beszámolóból

2) A kiválással és társasházalapítással kapcsolatban a szóban forgó lakások tulajdonosai nem tették meg a számukra egyébként a törvény szerint kötelező lépéseket. Társasház alapítására nem került sor. Így lehetséges, hogy az ingatlannyilvántartás szerint a Vác, Rezeda utca 2–28, Ibolya utca 1–17 szám alatti (hrsz. Vác, belterület 1571/1), és Rezeda utca 1–29, Rozmaring utca 2–30 sz. alatti (hrsz. Vác, belterület 1571/2) ingatlanok a mai napig a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdonában állnak. Ezt bárki ellenőrizheti, ha lekéri az ingatlan tulajdoni lapját a TakarNet rendszerből. A lakástulajdonosok tulajdonában csak a lakások vannak, a telkek és az épületek nem. Ugyanakkor a jelen helyzetben a lakásszövetkezet de facto nem tekinti az épületeket a lakásszövetkezethez tartozónak, ingatlantulajdonosnak az ott lakó közösséget tekinti, akik ügyeik intézésekor ekként is jártak és járnak el. Az évek során számos átalakítás, ráépítés (tetőterek beépítése, garázsok, melléképületek építése) történt a lakásszövetkezet hozzájárulása nélkül, így a jelenlegi állapot jelentősen, bár nem könnyen megállapítható mértékben eltér a dokumentált állapottól.

3) 2015-ben a lakásszövetkezet vezetése szembesülve a kialakult állapottal, a Küldöttgyűlés elé terjesztette a kérdést, amely az alábbi határozatot hozta:

9/2015.06.11-KGY. számú határozat:
A küldöttgyűlés beszámolás terhe mellett felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az Alapszabály mellékletében felsorolt épületekhez illetve részközgyűlésekhez nem tartozó, a lakásszövetkezet által ténylegesen nem kezelt, de az ingatlannyilvántartás szerint a lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanok (például: Szélsősor út (egykori V. sz. részközgyűlés), Rezeda utca (egykori XVI. sz. részközgyűlés), Vác, Rozmaring utca (egykori XVII. sz. részközgyűlés) vonatkozásában a lakásszövetkezeti tulajdon ingatlan-nyilvántartásból való törlése ügyében eljárjon.

Ez a felhatalmazás azonban önmagában nem elegendő, a lakástulajdonosok együttműködése nélkül. A lakástulajdonosok feladata a társasházi alapító okiratok elkészíttetése és aláírása, a jelenlegi, tényleges állapotnak megfelelő műszaki dokumentáció és az ahhoz szükséges felmérés megrendelése, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint az ezzel járó költségek viselése, illetve a kiválással kapcsolatban a lakásszövetkezet felmerülő költségeinek megelőlegezése. A költségeket előre pontosan megmondani nem lehet, de lakásonként több száz ezer forintos kiadással érdemes számolni. Mindazon által az évtizedek óra fennálló ex lex állapot megszüntetése mind a lakástulajdonosoknak, mind a lakásszövetkezetnek érdeke. Ebben a lakásszövetkezet készséggel együttműködik, de a felmerülő költségeket a lakástulajdonosoknak kell viselni. Az évek során a helyzet rendezésére érdemi és kollektív hajlandóság nem mutatkozott az ott lakók részéről, leszámítva a néhány pórul járt lakástulajdonos „majd én megmutatom ezeknek” kezdetű kirohanásait. Ha csak azt nem tekintjük eredménynek, hogy akadt körültekintő ügyvéd, aki az ügyfeleit lebeszélte arról, hogy itt bármit megvegyenek.

Bár az ingatlanokat sokszor „családi ház” megjelöléssel hirdetik, holott a Google légifelvételén is látszik (meg az épületek műszaki- és tervdokumentációja alapján is egyértelmű), hogy ezek az ingatlanok nem önálló családi házak, műszakilag nem elkülönült ingatlanok, hanem sorházak, amelyekben közös oldal- és hátfalaikkal egymásnak támaszkodó, két szomszédos utcára külön nyíló, kétszintes, alacsony státuszú lakások kerültek kialakításra:

A Google felvétele a területről
Az egyik épület tervrajzának részlete
Az egyik épület eredeti műszaki leírásának részlete

A fentiek ismeretében javasoljuk, hogy a szóban forgó ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű döntését alaposan fontolja meg! Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és csupán a rendelkezésünkre álló korlátozott mennyiségű irat, és adatforrás alapján megfogalmazott szakmai vélemény, ami nem tekinthető a lakásszövetkezet állásfoglalásának, és semmiféle jogi kötelező erővel nem bír.

Amennyiben a szóban forgó ingatlanokkal kapcsolatban pontosabb információkra van szüksége, úgy kérjük, hogy forduljon bizalommal a lakásszövetkezethez levélben.

Közösségi média