Idegen van bejelentve a lakásomba. Mit tegyek?

Sok esetben a választási értesítők megküldésekor derült ki, hogy olyan is be van jelentve a lakásba, akiről nem igen tudni, hogy kicsoda, és biztosan semmi köze az ott lakókhoz. Volt, hogy a végrehajtók kopogtattak, mert tudomásuk szerint itt lakik az adós, és jöttek volna az ingóságait foglalni…

Elég kellemetlen helyzetek alakulhatnak ki az ilyesmiből. A „rejtőzködő lakótárs” rendszerint az ingatlan valamely előző tulajdonosa, bérlője vagy annak valamely családtagja, de volt már példa arra is, hogy adminisztratív hiba miatt a lépcsőházban szemközt lakó tulajdonos lánya került bejelentésre a mit sem sejtő tulajdonos lakásába. Mit lehet ilyenkor tenni?

A törvény szerint

A törvény szerint az állampolgár bejelentett lakó-, tartózkodási helynek a valós állapotot kell tükröznie (l. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.23.) korm. rend.).

Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós, lehetőség van a lakcím törlésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett „fiktiválás”. Ennek célja, hogy minden állampolgár okirata (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) a valós állapotot tükrözze és a népesség nyilvántartás is a valós adatokat tartalmazza.

Az eljárás megindítása

  • Az eljárást a területileg illetékes jegyzőnél kell kezdeményezni. Minden jegyző csak az illetékességi területén létesített lakcímek vonatkozásában járhat el.
  • A lakcímrendezési eljárás illetékmentes. Maga az eljárás nem kerül pénzbe, de a szükséges igazolások (tulajdoni lap, igazolások stb.) költsége akár 20 ezer forintot is kitehet.
  • Az eljárás kérelemre indítható meg.
  • A kérelmező polgárnak igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott. Ezt igazolni lehet két tanú előtt tett nyilatkozattal (magánokirat), vagy bármilyen e tényt igazoló közokirattal.
  • A kérelemhez csatolni kell
    • magántulajdon esetén a lakás tulajdonjogának igazolását (30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lap);
    • önkormányzati bérlakás esetén a lakás használatára vonatkozó jogosultság igazolását.

Az eljárás menete

A jegyző a kérelem alapján vizsgálatot indít, és ha megállapítja, hogy a bejelentett lakcím nem valós, akkor a lakcímet „fiktív” jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímet be nem jelenti.

Ha a „fiktívvé” nyilvánítással érintett személy jelenlegi (tényleges) tartózkodási helye a hatóság előtt ismert, úgy felszólításra kerül, hogy önként rendezze a lakcímét a fennálló valós helyzetnek megfelelően. Ha a kijelentendő személy ezt felhívásra nem teszi meg, úgy hatósági határozat formájában a lakó- vagy tartózkodási helye „fiktívvé” nyilvánításra kerül.

Ha a jegyző az eljárás során azt állapítja meg, hogy az érintett személy véglegesen nem szándékozik elhagyni a szóban forgó lakást (esetleg csak átmenetileg nem tartózkodik ott, vagy ténylegesen ott lakik), akkor nem nyilvánítható „fiktívvé” a lakcím.

A lakóhely „fiktívvé” nyilvánítás általános – jogszabály szerinti – elintézési határideje 30 nap. A jegyző határozatát az érintett felek postai úton kapják meg. Amennyiben a lakóhely „fiktívvé” nyilvánítás során hozott határozat jogerőssé válik, úgy a népesség nyilvántartásban átvezetésre kerül az érintett személy lakcímváltozása. A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslattal lehet élni. Amennyiben az ügyfél a határozatot sérelmesnek tartja, ellene fellebbezést nyújthat be a fővárosi vagy megyei kormányhivatalban.

Közösségi média